Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2007

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ!!!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ;

Τα εργατικά σωματεία είναι οργανώσεις εργαζομένων με αντικειμενικό σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων των μελών τους και συγκεκριμένα τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Κάθε εργαζόμενος χωριστά δεν έχει καμία δύναμη απέναντι στον εργοδότη. Αντίθετα με την απειλή της απόλυσης και της ανεργίας ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του όρους στις σχέσεις του με τους εργαζόμενους.

Η οργάνωση των εργατών σε σωματεία επιτρέπει τη διαπραγμάτευση με τον εργοδότηκαι την εξασφάλιση καλύτερων όρων απασχόλησης. Με άλλα λόγια τα εργατικά σωματεία μπορεί να θεωρηθούν ως το αντιστάθμισμα στην οικονομική δύναμη του εργοδότη . Κατά συνέπεια η δημιουργία των εργατικών σωματείων είναι αποτέλεσμα της αδύναμης θέσης στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και της συνειδητοποίησης των πλεονεκτημάτων που μπορούν να αποκομίσουν αν ενεργούν ως σύνολο παρά ως μεμονομένα άτομα.

<<ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ>> (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ) Σελ.14-15

Μάθημα Επιλογής Γ’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: